Hoe wij waarde creëren

Via onze bedrijfsactiviteiten willen we een positief verschil maken in de maatschappij. In ons waardecreatiemodel staat beschreven hoe we dat doen en in onze waardeketen staat beschreven waar we dat doen.

Het waardecreatiemodel maakt inzichtelijk welke sociale, economische en milieu–gerelateerde kapitalen we benutten, hoe we daar waarde aan toevoegen en wat dat vervolgens de maatschappij oplevert. Ons waardecreatiemodel is aan de hand van onze materialiteitsmatrix, strategie, duurzaamheidsthema's en Sustainable Development Goals opgebouwd.

Wij onderscheiden zes gebieden waarop wij waarde creëren, namelijk:

  • Altijd, overal en voor iedereen, met alle bedrijfsonderdelen (van supply chain tot formule) zorgdragen voor een optimale beleving van de Jumbo formule bij de klant.

  • Lekker en gezond, investeren in een kwalitatief, lekker en gezond assortiment.

  • Aandacht voor leefomgeving, investeren in een assortiment en bedrijfsvoering met aandacht voor mens, dier en milieu.

  • Leuke werkgever, investeren in een goede werkomgeving en marktconforme arbeidsvoorwaarden.

  • Goede governance, het efficiënt en verantwoord besturen van Jumbo.

  • Economische prestatie, het zorgdragen voor de continuïteit van Jumbo.

'Onze investeringen' maken het mogelijk om ons werk te doen, denk hierbij bijvoorbeeld aan winkels, producten, transport, medewerkers en voldoende financiën. Onze meerjarenstrategie in combinatie met onze duurzaamheidsthema's is de belangrijkste manier om waarde toe te voegen voor stakeholders. Zij bepaalt hoe wij werken en welke keuzes we maken, oftewel 'Wat we doen'. Het vertrekpunt hierbij is dat boodschappen doen leuk moet zijn voor onze klanten. Het resultaat dat we in 2019 behaalden staat bij ‘Wat is de impact'. De doelen voor 2019 staan beschreven bij onze materiële thema’s. Voor een aantal thema's moeten we in 2020 nog een nulmeting doen. Wij realiseren ons dat de impact van ons werk op stakeholders verder gaat dan de cijfers. Hier geven we bij onze materiële thema’s meer toelichting op.

Met waardecreatie streven we ernaar positieve waarde te creëren voor onze klanten, medewerkers, ondernemers, ketenpartners en de samenleving. Klanten kunnen erop rekenen dat zij altijd en overal bij Jumbo terecht kunnen en dat producten die bij Jumbo in de schappen liggen zijn geproduceerd met zorg voor mens, dier en milieu en dat Jumbo van en voor iedereen is. We bieden werkgelegenheid aan circa 90.000 medewerkers (incl. franchise). Vanzelfsprekend is ook de continuïteit van de organisatie een belangrijk uitgangspunt. Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit, maar het werk is nooit helemaal zonder gevaren. Het brengt risico’s mee voor onze medewerkers en klanten die we doorlopend proberen te mitigeren. Dit komt tot uiting in een sterke focus op een veilige en prettige werkomgeving en strenge kwaliteitscontroles op onze producten.

Ook heeft ons werk impact op het milieu door de uitstoot van CO2. Onze footprint proberen we voortdurend te verkleinen door onze uitstoot terug te dringen en ons logistieke netwerk verder te verduurzamen. Met de toename van de voedselproductie en de trend naar gemak, groeit ook het aantal verpakkingen. Voor verpakkingen worden waardevolle grondstoffen gebruikt, die veelal nog eenmalig worden ingezet en daarna afval worden. Dit is niet wenselijk. Het verpakken van producten is een uitdagend thema met diverse dilemma’s. Verpakkingen en plastic hebben in veel gevallen een belangrijke functie waar het gaat om gemak, om kwaliteit(behoud) van producten, maar ook om verspilling tegen te gaan. Bovendien zijn er veel verschillende meningen over duurzamere materiaalsoorten. Waar mogelijk proberen we voedselverspilling verder terug te dringen en proberen we continu processen te verbeteren.

Jumbo vindt dat elke medewerker in de toeleveringsketens een prettige en gezonde werk- en leefomgeving verdient. Daarom spannen wij ons al jarenlang in voor goede arbeids- en leefomstandigheden. Gezien het dynamische en internationale karakter van de bedrijfs- en mensenrechtenagenda leren we nog elke dag over dit complexe thema en hoe we daar onszelf in kunnen blijven verbeteren.

Met onze activiteiten leveren wij een actieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. We nemen verantwoordelijkheid voor de volgende ontwikkelingsdoelen:

  • Gezondheid en welzijn (SDG3), verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

  • Waardig werk en economische groei (SDG 8), bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

  • Duurzame consumptie en productie (SDG12), verzeker duurzame consumptie-, en productiepatronen.

Onderstaande waardeketen is een overzicht van de leveranciers en samenwerkingspartners, waarmee wij samenwerken om Jumbo huismerkproducten te leveren voor onze klanten.

De hoofdstukken hierna bevatten een verdere uitwerking van de strategische pijlers en gaan dieper in op specifieke aandachtsgebieden binnen de bovenstaande speerpunten en duurzaamheidsthema’s.