Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat Jumbo in 2020 haar belangrijkste strategische en financiële doelstellingen voor dit verslagjaar heeft gerealiseerd. De omstandigheden waaronder dit is bereikt waren uitzonderlijk. Kosten noch moeite zijn gespaard om de voedselvoorziening op peil te houden en de veiligheid voor klanten en medewerkers te waarborgen.

Jumbo Groep Holding als geheel is er goed in geslaagd de uitdagingen van de virusuitbraak het hoofd te bieden. De behaalde omzetstijging door de Jumbo winkels was fors. Foodserviceformule La Place werd daarentegen flink geraakt door de noodgedwongen sluiting van de horeca.

De onderneming heeft gedurende 2020 vastgehouden aan haar strategie. Wederom zijn stappen gezet om Jumbo te laten uitgroeien tot leidende omnichannel speler op de Nederlandse foodmarkt. De transitie van foodretail naar foodbeleving, in nauwe samenwerking met La Place, is onverminderd doorgegaan. Dat valt onder meer terug te zien in de assortimentsontwikkeling, voor een belangrijk deel aangezwengeld door innovaties afkomstig uit het Jumbo Foodcollege.

De groei van Jumbo komt gedeeltelijk op het conto van een uitgebreid en versterkt winkelbestand. Op de Nederlandse markt gaat het hier om het vernieuwen van een groot aantal winkels op basis van de nieuwste uitgangspunten van de Jumbo formule, alsmede om het openen van nieuwe winkels in de Randstad. Ondanks onvermijdelijke vertragingen als gevolg van de coronapandemie verloopt de uitbreiding met nieuwe locaties in België succesvol.

De afzet via de onlinekanalen van Jumbo heeft door de pandemie een hoge vlucht genomen. De noodzaak om de capaciteit verder uit te breiden wordt duidelijk gevoeld. Om de aanhoudende groei van online te faciliteren, is extra geïnvesteerd in logistiek, systemen en thuisbezorgopties.

Jumbo is zich sterk blijven focussen op haar relatie met de klant. Alles is erop gericht om de klant op 1 te zetten. Juist in deze tijden van corona moeten klanten op Jumbo kunnen blijven bouwen. Met de functionele uitbreiding en het landelijk beschikbaar maken van het Jumbo Extra’s programma is ook de klantrelatie in het digitale domein versterkt.

La Place heeft de noodgedwongen sluiting door de virusuitbraak aangegrepen om sterker uit de coronacrisis te komen. De formule is met aanpassingen van het restaurantconcept gekomen die beter aansluiten bij de huidige tijd. Ook is onderzocht hoe strategische samenwerkingsverbanden de restaurants operationeel kunnen versterken.

Jumbo heeft in 2020 belangrijke vervolgstappen gezet op weg naar geïntegreerde rapportage. Daarmee geeft Jumbo een duidelijk signaal af dat zij duurzame bedrijfsvoering serieus neemt en zowel zakelijk als maatschappelijk waarde wil creëren voor de korte, middellange en lange termijn. De Raad van Commissarissen juicht deze strategie toe.

Jumbo zet stevig in op slimmere organisatievormen, zodat het bedrijf wendbaar en slagvaardig blijft. De optimaliseringsslag, die plaatsvindt onder de projectnaam Licence to grow, moet er ook voor zorgen dat Jumbo gezond verder kan groeien. De vernieuwing van de topstructuur in 2020 zal hier in belangrijke mate aan bijdragen. Voorop staat dat Jumbo een ondernemende en klantgerichte onderneming blijft, met passie voor de klant en een scherp oog voor kostenbewustzijn.