Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Werknemers

In 2020 waren geen werknemers in dienst van Jumbo Groep Holding B.V. (2019: 0).

Winstbestemming en resultaatbestemming

Details inzake de statutaire winstbestemming en de bestemming van het resultaat zijn opgenomen onder noot 30 van de geconsolideerde jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum

De gebeurtenissen na balansdatum zijn opgenomen onder noot 31 van de geconsolideerde jaarrekkening.

Ondertekening van de jaarrekening

Veghel, 23 februari 2021

Namens de Raad van Bestuur,

Was getekend:
G.F.T. van Eerd
Chief Executive Officer

Was getekend:
Drs. A.L. van Veen
Chief Financial Officer

Was getekend:
Drs. C.M.P.W. Cloosterman-van Eerd
Chief Customer Officer

Was getekend:
C.H. van Vliet
Chief Operating Officer

Namens de Raad van Commissarissen,

Was getekend:
C.J.M. van Eerd
President-commissaris

Was getekend:
A. Burgmans

Was getekend:
P. Coelewij

Was getekend:
Ir. J.C. Hoogerbrugge

Was getekend:
Drs. W.G. Jiskoot