25. Algemene beheerkosten

De algemene beheerskosten bestaan uit:

 

2020

2019

Personeelskosten

-108.493

-101.241

Afschrijvingskosten

-25.654

-21.911

Onderhoudskosten

-30.756

-28.229

Huurkosten onroerend goed

-2.804

-7.185

Overige algemene beheerkosten

-73.244

-39.282

 

-240.951

-197.848

De honoraria van de externe accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. die ten laste van de winst- en verliesrekening zijn gebracht (toegerekend aan het betreffende boekjaar), kunnen als volgt worden samengevat:

 

2020

2019

Controle van de jaarrekening

-732

-585

Andere controleopdrachten

-

-23

Fiscale adviesdiensten

-

-

Andere niet-controle diensten

-42

-123

 

-774

-731

In 2020 en 2019 zijn er geen kosten gemaakt met betrekking tot het overige PwC netwerk.