28. Belastingen

 

2020

2019

Acute belastinglast

-54.561

-33.280

Uitgestelde belastinglast

-12.246

-320

Belastingen

-66.807

-33.600

De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

  

2020

 

2019

Resultaat vóór belastingen

  

203.679

  

148.480

       

Nominaal belastingtarief

 

-25,0%

-50.866

 

-25,0%

-37.108

Tariefswijzigingen

 

-12,1%

-24.669

 

-4,3%

-6.442

Overige correcties

 

2,5%

5.049

 

6,0%

8.899

Aanpassingen van voorgaande jaren

 

1,8%

3.679

 

0,7%

1.051

Effectieve belastingdruk / Belastingen

 

-32,8%

-66.807

 

-22,6%

-33.600

De tariefswijzigingen hebben betrekking op het aangenomen Belastingplan 2021, waarin tariefswijzigingen van de vennootschapsbelasting uit Belastingplan 2020 zijn teruggenomen. Het tarief van de vennootschapsbelasting blijft 25% (2019: 21,7%) per 2021. De latente belastingverplichtingen per ultimo 2020 zijn opgenomen tegen de gewijzigde tarieven, dit heeft een effect van € 24.669 (2019: € -6.442) op de belastingen in de winst- en verliesrekening.

De overige correcties betreffen voornamelijk de innovatiebox. De aanpassingen voorgaande jaren betreffen correcties op basis van de definitief ingediende aangiften.