Compliance

Risico’s op het gebied van compliance zijn de risico’s die voortvloeien uit het niet (tijdig) voldoen aan wet- en regelgeving , interne richtlijnen en procedures die een directe invloed kunnen hebben op onze reputatie, rechtspositie en/of bedrijfsprocessen.

Code Geel: de gedragscode van Jumbo

In 2017 is de Jumbo gedragscode Code Geel geïntroduceerd. Het bewustzijn rondom Code Geel is uitgebreid naar de franchisenemers met wie we samenwerken, alsmede naar de uitzendbureaus. Code Geel weerspiegelt de manier waarop we als bedrijf in de maatschappij staan en helpt ons om de reputatie van Jumbo als organisatie en werkgever te versterken. Code Geel geeft niet alleen richtlijnen voor het voldoen aan de relevante wet- en regelgeving, maar bevat ook bepalingen omtrent integer handelen, respectvol samenwerken en de bescherming van bedrijfsmiddelen en -informatie. Van alle medewerkers op het hoofdkantoor, in de winkels, restaurants, op de distributiecentra, EFC's en in de hubs wordt verwacht dat zij Code Geel respecteren en naleven. De borging van compliance in alle onderdelen van de organisatie is onderdeel van de doelstellingen die de Raad van Bestuur en Directie hanteren. De voortdurende activatie van Code Geel is onder meer opgenomen in het Internal Control Framework.

Jumbo Speak Up regeling

In 2020 is de Speak Up regeling - als onderdeel van Code Geel - doorgezet. Via Speak Up kunnen medewerkers een (mogelijke) overtreding van Code Geel of een andere (mogelijke) misstand melden. Een effectief meldsysteem is essentieel voor een gezonde cultuur binnen ons bedrijf. Jumbo hecht grote waarde aan eerlijkheid, integriteit en transparantie. Daarbij hoort een open en veilige werkomgeving waarin iedereen zich vrij moet voelen om zich uit te spreken en (mogelijke) misstanden te melden die op wat voor manier dan ook te maken hebben met Code Geel. Op die manier kan Jumbo problemen tijdig en op de juiste manier aanpakken. Medewerkers kunnen een melding doen – indien gewenst anoniem – via verschillende kanalen:

  • Leidinggevende of HR Business Partner

  • Speak Up aanspreekpunt binnen de afdeling Legal

  • Externe vertrouwenspersoon

  • Speak Up service (telefonisch of online)

Binnen Jumbo is de Ethics Committee verantwoordelijk voor het ontvangen, toetsen en beoordelen van meldingen die via Speak Up zijn gedaan. Ook houdt de Ethics Committee – indien van toepassing – toezicht op het onderzoek. De Speak Up regeling ziet niet toe op HR-gerelateerde meldingen (bijvoorbeeld over beoordelingen, arbeidsvoorwaarden, toepassing van de cao of AVR of soortgelijke aangelegenheden). 

Risicomanagement & coronavirus

Door de coronapandemie heeft de crisisaanpak van Jumbo – binnen de context van risicomanagement in 2020 en 2021 – een cruciale rol gespeeld. Bij de eerste signalen dat het coronavirus ook daadwerkelijk impact zou hebben in Europa, heeft Jumbo een multidisciplinair crisisteam onder aansturing van de Raad van Bestuur ingezet. Dit team heeft zich in eerste instantie voornamelijk gericht op het voorkomen en mitigeren van de twee grootste risico’s: de verstoring van de logistieke stroom goederen met als gevolg de verstoring van de voedselvoorziening in Nederland en het in gevaar komen van de veiligheid en gezondheid van medewerkers en klanten.

Tijdens het verloop van de crisis is de samenstelling en aanpak van het crisisteam aangepast om wendbaar en besluitvaardig te blijven. In 2021 is vanuit deze aangepaste samenstelling verder gewerkt. Centraal hierbij staat het uitgangspunt van Jumbo om goed in te spelen op de veranderende behoeften van de klant in de context van de coronacrisis.

Naast de constante focus op de toeleveringsketen en de veiligheid van medewerkers en klanten, zijn directe en heldere communicatie naar alle stakeholders en het creëren van verbinding belangrijke aandachtspunten geweest in de Jumbo aanpak van deze crisis. Daarnaast is er continu intensief contact geweest met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en haar leden om er samen voor te zorgen dat supermarkten zo goed en snel mogelijk aan alle veiligheidsmaatregelen voldeden en zo hun cruciale rol in de voedselvoorziening in Nederland konden blijven vervullen.