Vooruitblik 2022

Het ziet ernaar uit dat boekjaar 2022 opnieuw twee gezichten heeft, net zoals in 2020 en ons jubileumjaar 2021. Dat we de coronapandemie geheel achter ons kunnen laten en een normalisering van het dagelijkse leven tegemoet kunnen zien, is immers nog niet gezegd. Aannemelijk is wel dat de veranderingen in de wereld om ons heen in sneltreinvaart op ons af blijven komen. Bij Jumbo spelen we daar actief op in, maar tegelijkertijd houden we vast aan onze missie om boodschappen doen leuker te maken. Het karakteristieke Jumbo DNA helpt ons daarbij, net zoals onze 7 Zekerheden. Met deze inzet verwachten we onze omzetdoelstelling van € 10 miljard in 2022 te kunnen realiseren.

7 Zekerheden

Het is nog onzeker hoe de omzet in de supermarktbranche zich ontwikkelt als de periodes van lockdowns en beperkende maatregelen definitief tot een einde komen. Bij Jumbo beseffen we dat omzetgroei vooral moet komen van nieuwe winkellocaties, volledige heropening van La Place en algeheel betere prestaties dan de markt. Wat dit laatste aspect betreft, gaan we sterker dan ooit inzetten op onze 7 Zekerheden. Deze universele principes op het gebied van prijs, kwaliteit, vlot winkelen en service staan als een huis en zijn in zekere zin tijdloos. Maar de wijze waarop we onze beloftes aan de klant invullen, vraagt wel steeds om aanpassing aan de huidige ontwikkelingen. Door steeds de vraag te stellen hoe de klant er beter van wordt, willen we ons op het vlak van klantgerichtheid positief blijven onderscheiden.

Winkelopeningen

Voor 2022 voorzien we een verdere uitbreiding van ons winkelbestand, in Nederland en België elk met zo’n 15 nieuwe vestigingen. Bij onze zuiderburen blijven we ons toeleggen op het Vlaamse deel; uitbreiding naar Wallonië staat dit jaar nog niet op de kaart. In de loop van 2022 worden tientallen Jumbo winkels in Nederland vernieuwd, zodat deze weer voldoen aan de uitgangspunten van onze formule. We investeren bijvoorbeeld flink in Verskeukens met ter plekke bereide, lekkere en gezonde maaltijden om mee te nemen. Door de toenemende behoefte aan gemak en ontzorging is hier veel vraag naar. In 2022 beginnen we ook een proef met het aanbieden van Jumbo voedingsproducten in enkele HEMA winkels.

Investeren in online

We merken dat de strijd om de online klant ook zijn weerslag heeft op het vasthouden en aantrekken van klanten in onze fysieke winkels. Wel verschuift een steeds groter deel van de omzet naar onze digitale kanalen. Als gevolg hiervan blijven we fors investeren in online. Dat is nodig om de sterke vraag uit de markt te kunnen bijbenen en om toe te werken naar een rendabele bedrijfsvoering. Komend jaar voegen we vier regionale bezorghubs toe aan ons bestand. In de eerste helft van 2022 starten we onze leveringen aan flitsbezorger Gorillas. Een deel van het Jumbo en La Place aanbod komt dan binnen handbereik van Gorillas klanten in de grote steden. In de loop van de tweede helft van het jaar krijgen ook onze eigen Jumbo klanten aldaar de keuze tussen reguliere thuisbezorging of razendsnelle bezorging binnen tien minuten.

E-commerce Nederland

De markt voor online boodschappen heeft veel potentieel, maar kent ook verschillende uitdagingen. Alle bestaande en nieuwe spelers zijn op zoek naar efficiencyverbetering, winstgevende businessmodellen en mogelijkheden voor samenwerking. Vanuit de behoefte aan een gelijk speelveld voor alle belanghebbenden in deze nieuwe markt, hebben we aansluiting gezocht bij de nieuwe werkgeversvereniging E-commerce Nederland. Als gevolg hiervan bereiden we ook de overstap voor naar de nieuwe cao E-commerce voor onze online activiteiten. Een belangrijke beweegreden is de behoefte aan arbeidsvoorwaarden die goed passen bij een innovatieve branche die zich snel ontwikkelt. De cao E-commerce wordt alleen van toepassing op nieuwe medewerkers bij Jumbo.

Gezondheid en bewegen

De vraag naar lekker en gezond eten zal in 2022 verder toenemen, net zoals de belangstelling voor een actieve levensstijl. Bij Jumbo gaan we die behoefte op verschillende manieren beantwoorden. In 2022 beginnen we met het plaatsen van de Nutri-Score aanduiding op producten van het Jumbo Huismerk. Dit voedselkeuzelogo helpt klanten bij het maken van een bewuste keuze voor gezondere voeding. Ook maken we de Jumbo Foodcoach app voor iedereen beschikbaar. Deze toepassing om klanten te stimuleren tot een gezondere levensstijl met de juiste voeding en voldoende beweging is afgelopen jaren al uitvoerig beproefd door top- en amateursporters. Samen met sportkoepel NOC*NSF werken we aan de ontwikkeling van Jumbo Foodcamp, een nieuw leerprogramma over voeding, gezondheid en sport dat beschikbaar komt voor trainers en coaches van alle ruim 25.000 sportverenigingen in Nederland.

La Place

Foodserviceformule La Place heeft afgelopen twee jaar niet haar volle potentieel kunnen benutten vanwege de noodgedwongen horecasluitingen. Wel zijn voorbereidingen getroffen om sterker uit de coronacrisis te komen. Het nieuwe restaurantconcept All day good food fast is helemaal gebouwd op gemak en snelle service, en voorziet in een verrassend aanbod lekker, gezond en vers eten en drinken dat de zintuigen prikkelt. La Place ontwikkelt dit concept verder met de nieuwe samenwerkingspartner Vermaat Groep. Voor 2022 zet La Place in op groei in binnen- en buitenland, onder meer door het verder uitbreiden van de gemaksformule La Place Express in stadscentra.

Verantwoordelijkheid nemen

Op allerlei vlakken blijven we werken aan de verduurzaming van ons assortiment en onze bedrijfsvoering. Ons belangrijkste uitgangspunt hierbij is een gebalanceerde zorg voor mens, dier en milieu. De maatschappij eist terecht dat iedereen bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Sinds enkele jaren hanteren we eigen doelstellingen op dit terrein, maar deze willen we uitbreiden naar onze hele waardeketen. We gaan daarom werken met zogeheten science-based targets om binnen de marge van maximaal 1,5°C temperatuurstijging te blijven. In 2022 blijven we inzetten op een open dialoog met uiteenlopende groepen stakeholders, variërend van klanten tot maatschappelijke belangenorganisaties, en van medewerkers tot leveranciers. We willen transparant zijn over de activiteiten die we ondernemen en vinden het erg belangrijk om kennis en inzichten met elkaar te delen.

Veranderend speelveld

We realiseren ons dat de veranderingen en onzekerheden in de foodbranche op dit moment groter zijn dan ooit. Klantgedrag wordt onvoorspelbaarder, online maakt een stormachtige groei door en nieuwe, vaak internationale spelers treden toe tot de markt. Dit alles zorgt voor een veranderend speelveld, dat bovendien wordt aangezwengeld door schaarste aan grondstoffen en transportcapaciteit, fors hogere inkoopprijzen en een extreem beweeglijke arbeidsmarkt. De stijgende kosten en krappere marges die dit tot gevolg heeft, vragen om een kritische blik op onze verdienmodellen en zo nodig aanpassingen van onze formule en bedrijfsvoering. In deze uitdagende tijd draait het in sterke mate om slim vernieuwen én tegelijkertijd de kosten in toom houden. In de voorbereidingen van ons nieuwe Meerjarenplan 2022-2025 hebben we hier al nadrukkelijk rekening mee gehouden. In het kader van het nieuwe Meerjarenplan zal Jumbo ook haar topstructuur in 2022 opnieuw tegen het licht houden.

Volledige aandacht voor de klant

Tussen alle veranderingen is ook sprake van één constante: volledige aandacht voor de klant is en blijft van het grootste belang. Als familiebedrijf houden we daarom onverminderd vast aan onze langjarige focus op onze klanten. Juist ook in een uitdagende markt moet boodschappen doen leuk zijn én blijven. Wat Jumbo betreft ook over honderd jaar!