Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2021

in € 1.000

Noot

2021

2020

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

114.265

136.872

    

Resultaten die niet worden gereclassificeerd

   

naar de winst- en verliesrekening

   

Actuariële resultaten op toegezegd-pensioenregelingen

21

-2.148

3.875

Belastingen over mutaties op toegezegd-pensioenregelingen

9

530

-970

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

20

-

10

Belastingen over reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

9

-

-2

  

-1.618

2.913

Totaalresultaat

 

112.647

139.875

    

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders

 

112.647

139.785