Significante transacties

Acquisitie en verkoop Coback B.V. (HEMA Bakkerijen)

Op 31 december 2021 heeft Jumbo Supermarkten B.V. alle aandelen in Coback B.V. en haar dochteronderneming HEMA Bakkerijen B.V. verworven van HEMA B.V. Op diezelfde dag heeft de verkoop van de aandelen in Coback B.V. en haar dochteronderneming HEMA Bakkerijen B.V van Jumbo Supermarkten B.V. aan B.A.C. Onroerend Goed B.V. (‘BACU’) plaatsgevonden.

Hiermee zijn de centrale bakkerij in Almere en de decentrale bakkerijen in Almere, Sneek, Zwolle, Doetinchem, Dordrecht en Helmond, inclusief de 250 medewerkers van de HEMA Bakkerijen B.V., via doorverkoop door Jumbo uiteindelijk ondergebracht bij BACU, een in Uden gevestigde leverancier van brood, banket en broodspecialiteiten. BACU levert al brood en banket aan Jumbo en zal na deze transactie ook aan HEMA B.V. gaan leveren.

Op 1 februari 2021 heeft Jumbo een lening aan Jaguar Bidco B.V., de aandeelhouder van HEMA B.V., verstrekt voor het bedrag van € 50.000 waarbij de bakkerijen als onderpand dienden. Als onderdeel van de transactie met BACU is deze lening op 31 december 2021 afgelost.

De betaalde koopsom voor het verkrijgen van alle aandelen in Coback B.V. bedroeg € 3.000, die op overnamedatum is afgewikkeld vanuit de ontvangen geldmiddelen van BACU. 

Op overnamedatum bedroeg de reële waarde van de verworven en voor verkoop aangehouden activa € 69.387 en de reële waarde van de aangegane en voor verkoop aangehouden passiva bedroeg € 53.778.

De verkoopprijs voor de verkoop van alle aandelen in Coback B.V. bedroeg € 15.609, die op overnamedatum is ontvangen. De acquisitie en verkoop van Coback B.V. heeft derhalve geresulteerd in een resultaat voor belastingen van € 12.609 en is in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen onder de overige bedrijfsopbrengsten.

De kosten samenhangend met de acquisitie en verkoop bedroegen € 764 en zijn in de geconsolideerde winst- en verliesrekening opgenomen onder de algemene beheerkosten.

La Place franchise overeenkomst met Vermaat Groep

Op 23 december 2020 heeft La Place overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking met horecaspecialist Vermaat Groep. Als onderdeel van de samenwerking heeft Vermaat Groep onder andere de exploitatie, de medewerkers en activa van 44 La Place restaurants overgenomen. Jumbo blijft eigenaar van het La Place merk en ontvangt in de toekomst een vergoeding van Vermaat Groep voor het gebruik van het merk en de formule. Jumbo en Vermaat Groep richten zich samen op de doorontwikkeling van het La Place-restaurantconcept. De samenwerking sluit aan op de strategie van Jumbo en La Place. Door de samenwerking is de verwachting dat de restaurants operationeel versterkt worden. De transactie heeft plaatsgevonden op 1 april 2021, waarbij de koopsom voor de overgenomen activa en passiva in 2021 volledig is afgewikkeld. De transactie heeft niet tot een significant resultaat geleid.