5. Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

 

2021

2020

Personeelskosten

-462.361

-479.940

Afschrijvingskosten

-279.380

-281.395

Marketingkosten

-103.372

-77.531

Overige verkoopkosten

-117.322

-106.142

 

-962.435

-945.008

De marketingkosten zijn toegenomen ten opzichte van 2020 om de Jumbo formule duidelijk te positioneren en onder de aandacht te brengen bij klanten. 

De overige verkoopkosten zien met name toe op huisvestingskosten, waaronder energie-, schoonmaak- en onderhoudskosten. Inflatie en de coronacrisis hebben geleid tot een stijgend kostenniveau, wat zichtbaar is in de huisvestingskosten.

Grondslagen voor resultaatbepaling

De verkoopkosten bestaan uit de kosten die direct en indirect verband houden met de verkoop van goederen en diensten, inclusief horeca. Hierin zijn onder andere begrepen de kosten die verband houden met de exploitatie van de eigen filialen en de kosten die door het hoofdkantoor worden gemaakt ter ondersteuning van de verkoopactiviteiten inclusief marketingkosten ten behoeve van de filialen en de franchisenemers. Eveneens zijn de afschrijvingskosten voor gebruiksrechten leasecontracten opgenomen, waar deze betrekking hebben op verkooplocaties.