Statutaire winstbestemming

In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking

Lees meer ›Statutaire winstbestemming

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Jumbo Groep Holding B.V.

Lees meer ›Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022

Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Lees meer ›Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

Over dit verslag

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers, overheden en andere geïnteresseerden.

Lees meer ›Over dit verslag

Bijlage

Jumbo heeft dit jaar de indeling van haar verslaglegging aangepast op basis van GRI standards. Zie hieronder de GRI tabel.

Lees meer ›Bijlage

2022

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023

Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023

2022

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie