2022

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Lees meer ›Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

2022

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

De directie is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

2022

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

2022

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023

Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 3 januari 2022 tot en met 1 januari 2023

Bijlage

Jumbo heeft dit jaar de indeling van haar verslaglegging aangepast op basis van GRI standards. Zie hieronder de GRI tabel.

Lees meer ›Bijlage

Over dit verslag

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers, overheden en andere geïnteresseerden.

Lees meer ›Over dit verslag

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Lees meer ›Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022 van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Het jaarverslag omvat ook andere informatie. Dat betreft alle informatie in het jaarverslag anders dan de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022

Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 2 januari 2022