Structuur corporate governance

 

Beschrijving

Overlegstructuur

Aandeelhouders

De aandelen van Jumbo zijn volledig in handen van de familie Van Eerd. In het familiestatuut zijn de onderlinge verhoudingen en afspraken vastgelegd. Deze zijn gericht op continuering van Jumbo als familiebedrijf. Het familiestatuut is sinds 2012 van kracht.

Algemene aandeelhoudersvergadering 1 keer per jaar en familieberaad 4 keer per jaar.

Raad van Commissarissen

Karel van Eerd was, tot zijn overlijden in december, president-commissaris. De andere commissarissen zijn Colette Cloosterman-van Eerd (vicevoorzitter), Ton van Veen, Antony Burgmans, Piet Coelewij, Jacqueline Hoogerbrugge en Wilco Jiskoot. Alle commissarissen beschikken over ruime bestuurlijke ervaring. Bovendien is in de Raad van Commissarissen veel kennis aanwezig over foodretail, consumentenmarketing, supply chain management, e-commerce, digitalisering, financiering, fusies en overnames, en corporate governance.

De RvC is in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeengekomen. Naast de reguliere bijeenkomsten volgens een vooraf vastgesteld vergaderschema, is de RvC veelvuldig bijeengeweest als gevolg van het onderzoek door het Openbaar Ministerie.
De Raad van Commissarissen vergadert doorgaans in volledige bezetting. Van een frequente afwezigheid van een of meerdere leden is geen sprake geweest. De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar ook afzonderlijk van de directie bijeen.

Audit Committee

Het Audit Committee wordt gevormd door Wilco Jiskoot (voorzitter), Jacqueline Hoogerbrugge en Ton van Veen.

Het Audit Committee kwam in het verslagjaar viermaal in vergadering bijeen. Het Audit Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op de gebieden financiële verslaggeving, verslaglegging, jaarrekening, financiering, fiscaliteit en het systeem van interne beheersing en risicomanagement.

Commercial Committee

Het Commercial Committee wordt gevormd door Colette Cloosterman-van Eerd, Antony Burgmans en Piet Coelewij. Tot zijn overlijden in december was Karel van Eerd voorzitter van het Commercial Committee.

Het Commercial Committee kwam in het verslagjaar driemaal in vergadering bijeen. Het Commercial Committee ondersteunt de Raad van Commissarissen op het gebied van de commerciële strategie en de daartoe behorende deelgebieden.

Governance & Remuneratie Committee

Het Governance & Remuneratie Committee wordt gevormd door Colette Cloosterman-van Eerd, Ton van Veen, Antony Burgmans en Wilco Jiskoot. Tot zijn overlijden in december was Karel van Eerd voorzitter van het Governance Committee.

Het Governance & Remuneratie Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het Governance & Remuneratie Committee ondersteunt de Raad van de Commissarissen en de Aandeelhouders bij vraagstukken op het gebied van good governance, de relatie tussen aandeelhouders en de onderneming, alsmede opvolgingskwesties in de Raad van Commissarissen en de directie.

People & Culture Committee

Het People & Culture Committee wordt gevormd door Colette Cloosterman-van Eerd (voorzitter), Piet Coelewij, Jacqueline Hoogerbrugge en Ton van Veen.

Het People & Culture Committee kwam in het verslagjaar tweemaal in vergadering bijeen. Het People & Culture Committee ondersteunt de RvC op het gebied van HR-beleid en cultuur.

Directie

Het directieteam bestaat uit Cees van Vliet (Operatie en tevens statutair directeur van Koninklijke Jumbo Food Groep), Peter van Erp (Finance en tevens statutair directeur van Koninklijke Jumbo Food Groep), Frances Franken (Commercie), Ralph Bertrand (Formule), Tim Hehenkamp (Tech & Data), Claire Saes (HR) en Alice Theunissen (La Place). Tot zijn terugtreden in september werd het directieteam aangestuurd door Frits van Eerd. Vanaf dat moment door Ton van Veen in zijn rol als gedelegeerd commissaris.

Het directieteam komt minimaal eenmaal per week bijeen en neemt besluiten over zowel de langetermijnstrategie als de dagelijkse uitvoering daarvan.

Secretaris van de vennootschap

Ronald Molenaar was tot oktober 2022 secretaris van de vennootschap. Ronald was naast zijn rol als secretaris manager Business Development. Vanaf oktober vervult Wouter Vermaas deze rol. Wouter bekleedt daarnaast de rol van manager Legal & Compliance.

Woont vergaderingen van directie en RvC bij en doet verslag.

Fit for Purpose-teams

Fit for Purpose teams zijn ingesteld voor crossfunctionele besluitvorming rondom thema’s als commercie, format development, mvo, operational excellence, people & culture en strategie executie.

De overlegstructuur verschilt per team en varieert van eenmaal per week tot eenmaal per kwartaal.