2022

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022      

Lees meer ›Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2022      

2022

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2022

Lees meer ›Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2022

2022

Geconsolideerde balans per 1 januari 2023

Lees meer ›Geconsolideerde balans per 1 januari 2023

2022

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

Lees meer ›Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2022

2022

Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2022

Het verloop van het groepsvermogen over 2022 is als volgt (zie noot 18):

Lees meer ›Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2022

2022

Algemene toelichting

De activiteiten van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (‘Jumbo’ of ‘Groep’) (KvK-nummer 17136209), statutair gevestigd te Veghel, Rijksweg 15, en haar groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit foodretail en horeca.

Lees meer ›Algemene toelichting

2022

Significante transacties

In het boekjaar 2022 hebben zich geen significante transacties voorgedaan die een materieel effect hebben op de geconsolideerde jaarrekening.

Lees meer ›Significante transacties

2022

1. Netto-omzet

De netto-omzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place en bestaat uit:

Lees meer ›1. Netto-omzet

2022

2. Kostprijs omzet

De kostprijs van de omzet bestaat uit:

Lees meer ›2. Kostprijs omzet

2022

3. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten.

Lees meer ›3. Personeelsbeloningen