Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2022

in € 1.000

Noot

2022

2021

Resultaat na belastingen toekomende aan aandeelhouders

 

79.680

114.265

    

Resultaten die niet worden gereclassificeerd

   

naar de winst- en verliesrekening

   

Actuariële resultaten op toegezegd-pensioenregelingen

21

2.855

-2.148

Belastingen over mutaties op toegezegd-pensioenregelingen

9

-738

530

  

2.117

-1.618

Totaalresultaat

 

81.797

112.647

    

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders

 

81.797

112.647