Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2022

Het verloop van het groepsvermogen over 2022 is als volgt (zie noot 18):

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2022

8

559.498

114.265

673.771

     

Resultaat na belastingen

-

-

79.680

79.680

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

114.265

-114.265

-

Actuariële resultaten op toegezegd-pensioenregelingen

-

2.117

-

2.117

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

Totaalresultaat

-

116.382

-34.585

81.797

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-52.000

-

-52.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-52.000

-

-52.000

     

Stand einde boekjaar 2022

8

623.880

79.680

703.568

Het verloop van het groepsvermogen over 2021 is als volgt:

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2021

8

551.744

136.872

688.624

     

Resultaat na belastingen

-

-

114.265

114.265

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

136.872

-136.872

-

Actuariële resultaten op toegezegd-pensioenregelingen

-

-1.618

-

-1.618

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

-

-

-

Totaalresultaat

-

135.254

-22.607

112.647

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-127.500

-

-127.500

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-127.500

-

-127.500

     

Stand einde boekjaar 2021

8

559.498

114.265

673.771