26. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden en zijn marktconform (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht, waarbij voor transacties hoger dan € 100 de bedragen zijn weergegeven.

Administratiekantoor Zuidkade B.V.

De uiteindelijk belanghebbenden van Administratiekantoor Zuidkade B.V. waren voor een gedeelte van het jaar 2022 lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Administratiekantoor Zuidkade B.V. bestaan uit doorbelastingen van advies- en managementvergoedingen gerelateerd aan de persoonlijke vennootschappen van de uiteindelijk belanghebbenden van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De bedragen zijn toegelicht bij de betreffende persoonlijke vennootschappen.

C.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van C.E.G. Beheer B.V. was tot eind maart 2022 statutair directeur en is sindsdien commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met C.E.G. Beheer B.V. bestaan uit adviesvergoedingen van € 600 en huur van onroerend goed van € 806.

DCJ B.V.

De bestuurders van DCJ B.V. waren gedurende 2022 statutair directeur of commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met DCJ B.V. bestaan met name uit betaalde huur van € 8.484 (2021: € 5.884) en een ontvangen vergoeding voor bouwkundige investeringen van € 11.814 (2021: nihil) voor het gemechaniseerde centraal distributiecentrum in Nieuwegein.

F.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van F.E.G. Beheer B.V. was tot eind september 2022 statutair directeur van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met F.E.G. Beheer B.V. bestaan uit adviesvergoedingen van € 250.

Greenstone Real Estate B.V.

Greenstone Real Estate B.V. is als deelneming van M.E.G. Beheer B.V. verbonden met Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Greenstone Real Estate B.V. bestaan uit huur van onroerend goed van € 213.

Handelsonderneming Frits van Eerd B.V.

De bestuurder van Handelsonderneming Frits van Eerd B.V. was tot eind september 2022 statutair directeur van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Handelsonderneming Frits van Eerd B.V. bestaan uit een ontvangen vergoeding van € 102 voor de verhuur van onroerend goed en het inlenen van personeel  en een uitgaande vergoeding van € 68 voor aankoop van en onderhoud aan voertuigen. 

Jumbo Onroerend Goed B.V.

De bestuurders van Jumbo Onroerend Goed B.V. waren gedurende 2022 statutair directeur of commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Jumbo Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 6.216 (2021: € 5.968) bestaan uit de huur van onroerend goed.

La Place Food Vastgoed B.V.

De bestuurders van La Place Food Vastgoed B.V. waren gedurende 2022 statutair directeur of commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met La Place Food Vastgoed B.V. voor een totaalbedrag van € 1.715 (2021: € 9.930) bestaan uit de huur van onroerend goed.

Listelba B.V.

De bestuurder van Listelba B.V. was tot eind maart 2022 statutair directeur en is sindsdien commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Listelba B.V. bestaan uit adviesvergoedingen van € 609.

M.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van M.E.G. Beheer B.V. was voor een gedeelte van het jaar 2022 nauw verwant aan de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met M.E.G. Beheer B.V. bestaan uit adviesvergoedingen van € 402 en huur van onroerend goed van € 248.

Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo

De Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo heeft ten doel het faciliteren van een regeling ten behoeve van het stimuleren van een uniforme manier van samenwerken voor alle Jumbo supermarkten teneinde de formule te exploiteren, bewaken en succesvol in de markt te zetten.

Stichting Jumbo Groep

De bestuurders van Stichting Jumbo Groep waren voor een gedeelte van het jaar 2022 lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.

The Duke Golf B.V.

De bestuurder van The Duke Golf B.V. was tot 15 december 2022 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met The Duke Golf B.V. bestaan voornamelijk uit uitgaande vergoedingen voor lidmaatschappen en evenementen van € 128. 

Van Eerd Beheer B.V.

De bestuurder van Van Eerd Beheer B.V. was tot 15 december 2022 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Van Eerd Beheer B.V. bestaan met name uit de huur van onroerend goed en hebben in 2022 een totaalbedrag van € 12.253 (2021: € 12.004).

Van Eerd Golf & Hockey B.V.

De bestuurder van Van Eerd Golf & Hockey B.V. was tot 15 december 2022 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Van Eerd Golf & Hockey B.V. voor een totaalbedrag van € 481 bestaan met name uit de verhuur van onroerend goed.

Van Eerd Onroerend Goed B.V.

De bestuurders van Van Eerd Onroerend Goed B.V. waren gedurende 2022 statutair directeur of commissaris van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met Van Eerd Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 5.063 (2021: € 4.757) bestaan uit de huur van onroerend goed.

VES Racing B.V.

De bestuurder van VES Racing B.V. was tot eind september 2022 statutair directeur van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. De transacties met VES Racing B.V. bestaan uit een uitgaande vergoeding voor sponsoring van € 500, een uitgaande kasstroom van € 3.846 voor sponsorgelden van derden die Jumbo als intermediair voor VES Racing B.V. heeft ontvangen en een ontvangen vergoeding voor administratieve diensten van € 395.

Overige verbonden partijen

Verder waren er in 2022 transacties met overige verbonden partijen met een omvang per verbonden partij lager dan € 100. De overige verbonden partijen zijn Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Choc-late Productie B.V., Coco & Sebas B.V., FAM Design B.V., Hotel Uden/Veghel Holding B.V., JG Vastgoed B.V., Kroon B.V. en Rituals Cosmetics Enterprise B.V. De transacties met deze overige verbonden partijen hebben plaatsgevonden op basis van zakelijke gronden en zijn marktconform (at arm’s length).

Beloningen statutaire bestuurders, commissarissen en overige managers op sleutelposities

De beloningen in 2022 verstrekt aan statutaire bestuurders voor een bedrag van € 4.005 (2021: € 8.123) bestaan uit korte termijn personeelsbeloningen van € 3.949 en pensioenbijdragen van € 56. De afname in 2022 is grotendeels het gevolg van de gewijzigde topstructuur welke begin 2022 is doorgevoerd en de tijdelijke aanpassing in de aansturing van Jumbo vanaf september 2022.

Managers op sleutelposities zijn die personen die bevoegd en verantwoordelijk zijn voor het plannen en sturen van, alsmede het uitoefenen van zeggenschap over, de activiteiten van de onderneming als geheel. Tot aan de wijziging van de topstructuur kwalificeerden alleen de statutaire bestuurders als managers op sleutelposities. Na de wijziging van de topstructuur worden de overige leden van het directieteam en de commissarissen ook beschouwd als managers op sleutelposities. De personeelsbeloningen die in 2022 zijn verstrekt aan de overige leden van het directieteam bedragen € 1.988 en bestaan uit korte termijn personeelsbeloningen van € 1.906 en pensioenbijdragen van € 82.  

Aan de commissarissen zijn in 2022 beloningen verstrekt voor een bedrag van € 802 (2021: € 413). Dit betreft uitsluitend korte termijn beloningen. Aan de commissarissen zijn geen leningen, vooruitbetalingen of garanties verstrekt. De toename in 2022 is het gevolg van de uitbreiding van de RvC welke begin 2022 heeft plaatsgevonden en de tijdelijke aanpassing in de aansturing van Jumbo vanaf september 2022 door gedelegeerde commissarissen.