28. Gebeurtenissen na balansdatum

Na de balansdatum van 1 januari 2023  hebben geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2022 behoeven.