Bijlage

GRI-tabel

Jumbo rapporteert op basis van GRI Core en is geïnspireerd door de GRI Standards. Zie hieronder de GRI tabel.

GRI
Standard #

Disclosure

Hoofdstuk / toelichting

Omissie jaarverslag 2022

General disclosures

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Profiel

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Profiel

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Profiel

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is
en namen van landen met ofwel grootschalige
activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen

Profiel

 

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Profiel

 

102-6

Afzetmarkten (georgrafische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden)

Profiel

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Kerngegevens

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Kerngegevens

Op
www.jumborapportage.com
wordt een nadere
uitsplitsing gemaakt naar
type contract (full-time en part time)

102-9

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Ambitie en strategie

 

102-10

Significante veranderingen tijdens de
verslagperiode wat betreft omvang, structuur,
eigendom of leveringsketen van de organisatie

Inleiding; Omgeving

 

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Risicomanagement

 

102-12

Extern ontwikkelde economische,
milieugerelateerde en sociale handvesten,
principes of andere initiatieven die door de
organisatie worden onderschreven

Over dit verslag

Verdere toelichting van materiële thema's is te vinden op Jumborapportage.com

102-13

Belangrijkste lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

Stakeholders

 

102-14

De verklaring van de hoogste beslissingbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie en haar strategie voor de aanpak van duurzaamheid

Voorwoord

 

Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie
gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Ambitie en strategie; Risicomanagement

 

Corporate governance

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

 

Stakeholder betrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Stakeholders

 

102-41

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Bouwen aan een robuuste en ondernemende organisatie mét passie
voor de klant: Diversiteit en inclusie

Verdere toelichting van is te vinden op Diversiteit en inclusie. We gaan onderzoeken welke nadere uitsplitsing volgend jaar relevant is en opgenomen kan worden in ons jaarverslag.

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van
belanghebbenden die moeten worden betrokken.

Stakeholders

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Stakeholders

 

102-44

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke
groep belanghebbenden dit naar voren is gebracht.

Stakeholders; Waardecreatie; Over dit verslag (totstandkoming materialiteitsmatrix)

 

Rapportage

102-45

a. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.b. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.

a. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening
b. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening

 

102-46

a. Proces voor het bepalen van de inhoud en
specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

a. Over dit verslag; Stakeholders
b. Over dit verslag; Stakeholders

 

102-47

Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Ambitie en strategie; Stakeholders; Over dit verslag

Verdere toelichting van materiële thema's is te vinden op Jumborapportage.com

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

Over dit verslag

 

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

Over dit verslag

 

102-50

De verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Over dit verslag

 

102-51

De datum van het meest recente vorige verslag

22

 

102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

 

102-53

De gekozen 'in overeenstemming met'- optie

Over dit verslag

 

102-54

Het gekozen applicatieniveau

Standards 'Core'

 

102-55

GRI Content Index

Over dit verslag

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Over dit verslag

 

Specific standard disclosures

Voedselverspilling

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder 'Aandachtspunten Voedselverspilling'

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Voedselverspilling

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Voedselverspilling

Eigen indicator

ton weggegooid voedsel per mln euro omzet

 

Verdere toelichting is te vinden onder Voedselverspiling: Weggegooid voedsel

Verpakkingen en afval

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Verpakkingen en afval

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Verpakkingen en afval

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Verpakkingen en afval

Eigen indicator

Ratio KG verpakkingsmateriaal per afzet (SKU)

 

Verdere toelichting is te vinden onder Verpakkingen en afval

Eigen indicator

Hoeveelheid afval (ton / M2 VVO) uitgesplitst naar soort

 

Verdere toelichting is te vinden onder Verpakkingen en afval

Gezonde producten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Gezonde producten en gezonde levensstijl

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Gezonde producten en gezonde levensstijl

Eigen indicator

% gezonde producten in huismerkassortiment

 

Verdere toelichting is te vinden onder Gezonde producten

Eerlijke keten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
5 strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Arbeidsomstandigheden in de keten

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Meer informatie over deze en andere acties is te vinden in ons due diligence rapport op Jumborapportage.com en onder Aandachtspunten arbeidsomstandigheden in de keten

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Meer informatie over deze en andere acties is te vinden in ons due diligence rapport op Jumborapportage.com en onder Aandachtspunten arbeidsomstandigheden in de keten

Eigen indicator

Producten afkomstig van leveranciers met sociaal keurmerk/certificering

vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Arbeidsomstandigheden in de keten: Producten met sociaal keurmerk

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Jumbo zoals Jumbo bedoeld is

Verdere toelichting is te vinden onder Lokale betrokkenheid

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Lokale betrokkenheid

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Lokale betrokkenheid

Eigen indicator

Score op klanttevredenheid lokale betrokkenheid

 

Verdere toelichting is te vinden onder Lokale betrokkenheid

Duurzame keten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Duurzame keten

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

 

Eigen indicator

Producten met duurzaam keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten: Producten met een duurzaam keurmerk

Eigen indicator

Vis met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten: Vis met keurmerk

Eigen indicator

AGF met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten: AGF met keurmerk

Eigen indicator

Zuivel met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten

Eigen indicator

Duurzame palmolie

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten: Duurzame palmolie

Eigen indicator

Duurzame soja

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten: Duurzame soja

Eigen indicator

Koffie met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten

Eigen indicator

Thee met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten

Eigen indicator

Cacao met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten

Eigen indicator

Hazelnoten met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten

Eigen indicator

# biologische producten

Niet-financiële kerngegevens

Verdere toelichting is te vinden onder Duurzame keten: biologisch

Gezonde levensstijl

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Gezonde producten en gezonde levensstijl

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Gezonde producten en gezonde levensstijl

Eigen indicator

Klanttevredenheidsscore met betrekking tot gezondheid

 

Verdere toelichting is te vinden onder Gezonde levensstijl

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Bouwen aan een robuuste en ondernemende organisatie met passie voor de klant

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Vijf strategische speerpunten: Bouwen aan een robuuste en ondernemende organisatie met passie voor de klant

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Diversiteit en inclusie

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Vijf strategische speerpunten: Bouwen aan een robuuste en ondernemende organisatie met passie voor de klant

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Diversiteit en inclusie

Eigen indicator

% leeftijdsopbouw

 

Verdere toelichting is te vinden onder Diversiteit en inclusie: Leeftijdsopbouw

Eigen indicator

% man-vrouwverhouding

 

Verdere toelichting is te vinden onder Diversiteit en inclusie: Man-vrouw verhouding

Eigen indicator

% vrouwen in leidinggevende posities

 

Verdere toelichting is te vinden onder Diversiteit en inclusie: Vrouwen in leidinggevende posities

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Diversiteit en inclusie

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Diversiteit en inclusie

Eigen indicator

ENPS

 

Verdere toelichting is te vinden onder https://www.jumborapportage.com/in-cijfers/arbeidsvoorwaarden-en-werkomgeving/ENPS

Eigen indicator

Opleidingen, trainingen en e-learnings

 

Verdere toelichting is te vinden onder Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving: Opleidingen en trainingen

Dierenwelzijn

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Dierenwelzijn

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Dierenwelzijn

Eigen indicator

Producten met dierenwelzijnskeurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Dierenwelzijn: Producten met dierenwelzijnskeurmerk

Eigen indicator

Kip met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Dierenwelzijn: Kip, varkensvlees en kalkoen met keurmerk

Eigen indicator

Varken met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Dierenwelzijn: Kip, varkensvlees en kalkoen met keurmerk

Eigen indicator

Eieren met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Dierenwelzijn: Eieren

Eigen indicator

Kalkoen met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Dierenwelzijn: Kip, varkensvlees en kalkoen met keurmerk

Eigen indicator

Rund met keurmerk

 

Verdere toelichting is te vinden onder Dierenwelzijn: Rund

Energie en emissies

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

 

103: Management Approach

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Energie en emmissie

103: Management Approach

103-3 De evaluatie van de management aanpak

Over dit verslag (definitie materiële thema's)
Vijf strategische speerpunten: Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Verdere toelichting is te vinden onder Aandachtspunten Energie en emmissie 

Eigen indicator

Scope 1 emissies

 

Verdere toelichting is te vinden onder Energie en emissies

Eigen indicator

Scope 2 emissies

 

Verdere toelichting is te vinden onder Energie en emissies

Eigen indicator

Scope 3 emissies

 

Verdere toelichting is te vinden onder Energie en emissies

Eigen indicator

Totaal energieverbruik (MJ / M2 VVO)

 

Verdere toelichting is te vinden onder Energie en emissies: Totaal energieverbruik Jumbo

Eigen indicator

Energie efficiency index

 

Verdere toelichting is te vinden onder Energie en emissies: Energy Efficiency Index