Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Koninklijke Jumbo Food Groep B.V.