Bouwen aan de toekomst

De wereld om ons heen verandert snel en de wensen en behoeften van de klant veranderen mee. Tegelijkertijd is Jumbo door haar forse groei in de afgelopen jaren een stuk complexer geworden. Deze ontwikkelingen stellen meer en nieuwe eisen aan de organisatie, die alleen zijn te verwezenlijken met talentvolle en gepassioneerde medewerkers. De gemeenschappelijke taak is om in 2019 verder te bouwen aan een toekomstbestendige Every Day Low Cost organisatie waarin de klant centraal staat. Jumbo wil zo relevant mogelijk blijven voor die klant en zicht blijven houden op hoe de wereld de komende jaren verandert. Klaar zijn voor de toekomst betekent blijven werken aan een wendbare, agile organisatie, investeren in nieuwe competenties en het aanwezige potentieel maximaal blijven benutten.