Terug

Energie en emissies

We willen Jumbo op een klimaatbewuste en toekomstbestendige manier organiseren. Daar werken we elke dag hard aan. Bovendien is onze formule gebaseerd op het Every Day Low Cost (EDLC) principe. Dat stimuleert ons om zuinig met grondstoffen om te gaan.

Onze aanpak

  • Verminderen van energieverbruik en emissies

  • Verduurzamen van ons vastgoed

  • Vergroenen van energie

Bij Jumbo investeren we in de verduurzaming van onze winkels, distributiecentra en ons hoofdkantoor. Dat doen we door vaker te kiezen voor hernieuwbare grondstoffen en het gebruik van fossiele energie zoveel mogelijk terug te dringen. We streven ernaar dat onze bedrijfsvoering vóór 2030 CO2-neutraal is. Bij nieuwbouwprojecten gaan we doorgaans voor het hoogste duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen: BREEAM-certificering.

Ook in onze logistieke processen willen we ons energieverbruik zoveel mogelijk verminderen. We werken bewust toe naar een emissievrij wagenpark en stimuleren onze medewerkers te kiezen voor elektrisch rijden of woon-werkverkeer per fiets.

We voelen ons verantwoordelijk om ook de CO2-uitstoot in onze toeleveringsketens verder terug te dringen, de zogeheten scope 3. We brengen momenteel de scope-3 emissies in kaart (basisjaar 2022). Jumbo heeft zich daarbij verbonden aan het Science Based Targets initiative (SBTI): een samenwerking tussen onder meer de VN, het WWF en het World Resources Institute om wereldwijd de uitstoot van CO2 terug te dringen gebaseerd op het Klimaatakkoord van Parijs. In 2023 publiceren we onze nulmeting van de scope 3-uitstoot inclusief bijbehorende doelstelling.

Hier vind je meer informatie over onze doelstellingen en resultaten met betrekking tot energie en emissies.

Onze acties

Energie besparen in al onze gebouwen

Elk jaar vernieuwen we tientallen winkels waarbij we verschillende energiebesparende maatregelen doorvoeren. Mede hierdoor is het energieverbruik in onze winkels in 2021 met 20 procent gedaald ten opzichte van 2010.

Bij nieuwbouw en geplande verbouwingen van winkels is het ons nadrukkelijke streven om ‘van het gas af te gaan’. Inmiddels hebben we dit al gerealiseerd voor 171 Jumbo winkels. 

Energiebesparende maatregelen die we inzetten zijn bijvoorbeeld ledverlichting, zuinigere koelinstallaties, gerecyclede materialen en monitoring van energieverbruik in de winkels. Het terugdringen van CO2-uitstoot als gevolg van lekkage van chemische koudemiddelen is verder teruggebracht door het gebruik van natuurlijke koudemiddelen in inmiddels 410 vestigingen.

Het aantal zonnepanelen op de daken van onze winkels en distributiecentra is in 2021 uitgebreid naar ruim 55.000. De energie die we inkopen bestaat voor 20 procent uit Europese windenergie.

De ervaring die Jumbo opdoet in het bouwen volgens de richtlijnen voor BREEAM-certificering wordt meegenomen in de verdere verduurzaming van ons vastgoed

Lees meer Inklappen

Duurzamer wagenpark

Voor het thuisbezorgen van boodschappen hebben we elektrische bezorgauto’s geïntroduceerd. Ook kijken we naar een efficiëntere beladingsgraad. In 2021 is de CO2-uitstoot van onze transportmiddelen verder gedaald.

Dit komt vooral door de hogere beladingsgraad en het rijden van kortere afstanden. Ook zijn 15 bezorgbussen vervangen voor de duurzamere Euro 6 varianten. Daarnaast werkt sinds 2020 de koeling in de elektrische vrachtwagens op elektriciteit, waardoor deze nu volledig elektrisch zijn. We hebben het aantal lange zware voertuigen (LZV’s) met één uitgebreid. Bovendien slagen we erin ons transport steeds efficiënter en minder milieubelastend te organiseren. We nemen ook deel aan verschillende samenwerkingsverbanden waarin we de overstap op waterstof onderzoeken.

Lees meer Inklappen

Slimme routes

We kiezen er steeds vaker voor om de bevoorrading van onze E-Fulfilment Centers rechtstreeks door de leveranciers te laten plaatsvinden. Voorheen verliep dit via een regionaal distributiecentrum, met extra transportbewegingen als gevolg. Voor de distributie naar onze winkels werken we met optimale beladingsgraden, zodat we kunnen besparen op het aantal afgelegde kilometers.

BREEAM als standaard voor nieuwbouw

In het voorjaar van 2020 is ons gemechaniseerde landelijke distributiecentrum in Nieuwegein geopend. Dit bouwwerk is als meest duurzaam ontworpen pand ter wereld onderscheiden met een BREEAM-award. We hebben bewust gekozen voor de centraal gelegen locatie Nieuwegein om te kunnen besparen op het aantal af te leggen kilometers. Lees meer over het distributiecentrum in Nieuwegein.

Ook ons E-Fulfilment Center (EFC) in Bleijswijk heeft het hoogst mogelijke BREEAM-ontwerpcertificaat ontvangen. Deze prestatie is gehonoreerd met de hoogste BREEAM-score ooit en een speciale BREEAM-design award.

Op 3 maart 2021 hebben we in Goor het meest duurzaam ontworpen supermarktpand van de Benelux geopend. Diverse duurzaamheidsaspecten zorgen voor een totale BREEAM-ontwerpscore van 90,79 procent, wat goed is voor de hoogste classificatie ‘Outstanding’. Ook bij de inrichting van de winkel en het uitgebreide assortiment is scherp gekeken naar duurzaamheidaspecten. Deze nieuwe Jumbo winkel is hét visitekaartje van Jumbo op het gebied van duurzaamheid en dient als voorbeeld voor onze toekomstplannen voor klimaatbewust en toekomstbestendig bouwen en distribueren. Bekijk hier de infographic.

Lees meer Inklappen