994 zoekresultaten gevonden

2020

Vergaderingen Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een bijzondere aanleiding voor is.

Lees meer ›Vergaderingen Raad van Commissarissen

2020

Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen stelt met genoegen vast dat Jumbo in 2020 haar belangrijkste strategische en financiële doelstellingen voor dit verslagjaar heeft gerealiseerd. De omstandigheden waaronder dit is bereikt waren uitzonderlijk.

Lees meer ›Bericht van de Raad van Commissarissen

2020

In dialoog met onze stakeholders

De contacten met onze stakeholders zijn altijd op basis van een open dialoog. We benutten verschillende gelegenheden, middelen en platforms om deze contacten goed te onderhouden.

Lees meer ›In dialoog met onze stakeholders

2020

Stakeholders

We hechten veel waarde aan een open dialoog met al onze stakeholders. Door goed te luisteren naar wat er speelt in onze naaste omgeving kunnen we veel leren.

Lees meer ›Stakeholders

2020

Vooruitblik 2021

In het gedenkwaardige jaar 2020 hebben we ons met man en macht ingespannen om de essentiële functie van ons familiebedrijf na te leven.

Lees meer ›Vooruitblik 2021

2020

Personalia

De heer C.J.M. van Eerd bezit de Nederlandse nationaliteit. Het jaar van de eerste benoeming is 2009. De termijn van de benoeming loopt af in 2021.

Lees meer ›Personalia

2020

Structuur corporate governance

Lees meer ›Structuur corporate governance

2020

Goed bestuur

Als familiebedrijf kenmerkt Jumbo zich onder meer door een nauwe betrokkenheid van de grondleggers en eigenaren van het concern, de familie Van Eerd.

Lees meer ›Goed bestuur

2020

Corporate governance

Als familiebedrijf hecht Jumbo veel waarde aan het op transparante wijze besturen van de onderneming. We willen en moeten rekening houden met de belangen van veel verschillende stakeholders.

Lees meer ›Corporate governance

2020

Compliance

Risico’s op het gebied van compliance zijn de risico’s die voortvloeien uit het niet (tijdig) voldoen aan wet- en regelgeving , interne richtlijnen en procedures die een directe invloed kunnen hebben op onze reputatie, rechtspositie en/of

Lees meer ›Compliance